Harmonizační léčebné procesy probíhají v koloricky laděném léčebném prostředí, podbarveném muzikoterapií a aromaterapií, což je určeno k regeneraci a znovunastolení zdraví. Všechny námi nabízené procedury vycházejí z přírodních princípů, využívají poznatků klasické i tradiční medicíny (např.čínské, ...).
Nabízené pobyty a procedury jsou vhodné jak pro osoby, které se cítí být zdravými (léčba jako prevence), tak pro ty, kteří jsou nemocní. Navozením fyzické, duševní a duchovní rovnováhy, podporují schopnost regenerace a uzdravování organizmu vlastními silami,což odpovídá plně přírodním celostním princípům. Náš organizmus je uzpůsoben tak, že díky regulačně-informačním procesům nejlépé rozezná (pokud mu to umožníme), kam obranné síly a reakce nasměřovat.
Naše zdraví je ohroženo - současným životním stylem, zatížením životního prostředí, chybami ve stravování, nedostatkem pohybu, disharmonickém zatížení při výkonu povolání, ...... K tomu přistupují problémy psychosomatické, sociální apod.
Nelze se divit, že nárůst civilizačních chorob je značný a začíná být celospoločenským problémem.
Snažíme se hledat hlavně hluboko uložené příčiny a pomáhat je řešit již v době, kdy se projevují na psychické nebo také na duševní úrovni. Tím zvyšujeme pravděpodobnost trvalého odstranění problémů. Protože každý člověk je jiný, vyžaduje tento způsob individuální harmonizačně různě kombinované metody.
Pobyty u nás jsou vhodné jednak jako jedna z nejvhodnejších prevencí, jednak jako podpora ozdravování z většiny tzv. civilizačních nemocí. Celkovým výsledným efektem léčebně-harmonizačních pobytů je lepší fyzická a psychická kvalita života klienta s podstatným snížením nemocnosti. Jako nejvhodnejší se jeví minimálně jednotýdenní pobyt, který může splnit svůj léčebný cíl.
divka

Centrum zdraví -

- rehabilitace s.r.o.

vedení :

MUDr. Peter Sabol
Alena Sabolová, DiS

kontakty :

tel.č.:+420 481 671 912
+420 481 311 032
GSM:+420 777 178 506
+420 777 179 506
www:www.cz-rhb.cz
email:info@cz-rhb.cz